BĐS nghỉ dưỡng - Tin tức, Sự kiện - Ngọc Việt Land

Hoạt động sự kiện

Phú Quốc hút đăng ký đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng
11/10/2015

Với nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, Phú Quốc đang trở thành đại công trường xây dựng với 196 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng, tập trung phần lớn vào lĩnh vực du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng.