Ngọc Việt Land - Tuyển dụng - Công ty CPĐT Bất động sản Ngọc Việt

Tuyển dụng

Tuyển Chuyên viên Tư vấn Bất Động Sản Tháng 10/2015

Nhiệm vụ: Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng đối với từng phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng. Lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Phối hợp, tham gia triển khai kế hoạch bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

Xem thêm